Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta vars��god, n��r man ger n��gon n��got från svenska till franska

Översätt vars��god, n��r man ger n��gon n��got till andra språk