Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta vart fjärde år från svenska till franska

Vart
varsois

Översätt vart fjärde år till andra språk