Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta vart fj��rde ��r från svenska till franska

Vart
vemqui

Översätt vart fj��rde ��r till andra språk