Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta venir de faire qc från franska till svenska

Översätt venir de faire qc till andra språk