Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta verkligen, faktiskt från svenska till franska

Översätt verkligen, faktiskt till andra språk