Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta veta, ha kännedom om från svenska till franska

Översätt veta, ha kännedom om till andra språk