Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta veux- tu que je téléphone från svenska till franska

Översätt veux- tu que je téléphone till andra språk