Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta vi ��ker och h��lsar p�� från svenska till franska

ochet

Översätt vi ��ker och h��lsar p�� till andra språk