Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta vi går hem till mig från svenska till franska

tillà

Översätt vi går hem till mig till andra språk