Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta vi g��r dit från svenska till franska

dity
somqui

Översätt vi g��r dit till andra språk