Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta vi hade inte glömt något från svenska till franska

Översätt vi hade inte glömt något till andra språk