Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta vi k��nner oss från svenska till franska

vinous

Översätt vi k��nner oss till andra språk