Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta vi kan gå dit från svenska till franska

dity

Översätt vi kan gå dit till andra språk