Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta vi satte igång att från svenska till franska

attque

Översätt vi satte igång att till andra språk