Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta vi ska inte lämna något från svenska till franska

Översätt vi ska inte lämna något till andra språk