Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta vi ska tr��ffas igen från svenska till franska

Översätt vi ska tr��ffas igen till andra språk