Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta vi var tvungna att, vi blev tvungna att från svenska till franska

attque

Översätt vi var tvungna att, vi blev tvungna att till andra språk