Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta vi ses från svenska till franska

Annons
sinases
Annons
vises
Annons
Annons
Annons

Översätt vi ses till andra språk