Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta vi ses sedan från svenska till franska

sinases
vises
femcinq

Översätt vi ses sedan till andra språk