Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta vi ses strax! från svenska till franska

sinases
vises

Översätt vi ses strax! till andra språk