Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta vi var tvungna från svenska till franska

varsois
var

Översätt vi var tvungna till andra språk