Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta via, med hjälp av från svenska till franska

medavec

Översätt via, med hjälp av till andra språk