Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta via, med hj��lp av från svenska till franska

medavec

Översätt via, med hj��lp av till andra språk