Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta vid den ��ldern från svenska till franska

Översätt vid den ��ldern till andra språk