Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta vid en ��lder av från svenska till franska

vidpour
femcinq
aux

Översätt vid en ��lder av till andra språk