Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta vid fem ��rs ��lder från svenska till franska

vidpour
femcinq

Översätt vid fem ��rs ��lder till andra språk