Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta vid kanten av från svenska till franska

vidpour
tillà

Översätt vid kanten av till andra språk