Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta vid, till, på, i från svenska till franska

Annons
Annons
tillà
Annons
Annons
Annons

Översätt vid, till, på, i till andra språk

© Copyright Byte Labs AB 2018