Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta vid fötterna från svenska till franska

Annons
vidpour
Annons
Annons
femcinq
aux
Annons
Annons

Översätt vid fötterna till andra språk