Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta vid fem års ålder från svenska till franska

vidpour
femcinq

Översätt vid fem års ålder till andra språk