Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta vid uppvaknandet från svenska till franska

vidpour
femcinq
aux

Översätt vid uppvaknandet till andra språk