Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta vid, bredvid från svenska till franska

vidpour
femcinq
tillà

Översätt vid, bredvid till andra språk