Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta vieil homme (m) från svenska till franska

Översätt vieil homme (m) till andra språk