Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta viens avec moi! från franska till svenska

moijag
moimig
avecmed

Översätt viens avec moi! till andra språk