Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta vient chez moi från franska till svenska

moijag
moimig
chezhos

Översätt vient chez moi till andra språk