Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta vieux, vieil, vieille från franska till svenska

moijag

Översätt vieux, vieil, vieille till andra språk