Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta vil du jag ska ringa dig från svenska till franska

Översätt vil du jag ska ringa dig till andra språk