Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta vilken (frågeord) från svenska till franska

Översätt vilken (frågeord) till andra språk