Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta vilken (fr��geord) från svenska till franska

Översätt vilken (fr��geord) till andra språk