Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta vilken tur!, lyckans ost! från svenska till franska

Översätt vilken tur!, lyckans ost! till andra språk