Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta vilket struntprat! från svenska till franska

Översätt vilket struntprat! till andra språk