Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta vill du gå på bio från svenska till franska

jagmoi
biocine

Översätt vill du gå på bio till andra språk