Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta vill du g�� p�� bio från svenska till franska

jagmoi
biocine

Översätt vill du g�� p�� bio till andra språk