Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta vill du ta en fika med mig från svenska till franska

Annons
medavec
Annons
Annons
Annons
Annons

Översätt vill du ta en fika med mig till andra språk

© Copyright Byte Labs AB 2018