Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta vill ni gå dit från svenska till franska

dity

Översätt vill ni gå dit till andra språk