Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta vill ni g�� dit från svenska till franska

dity

Översätt vill ni g�� dit till andra språk