Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta vit från franska till svenska

Annons
vitbor
Annons
Annons
Annons
Annons

Översätt vit till andra språk