Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta vous avez choisi från franska till svenska

vousni

Översätt vous avez choisi till andra språk