Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta voyage (m) d'affaires från svenska till franska

Annons
Annons
sinases
Annons
Annons
Annons

Översätt voyage (m) d\'affaires till andra språk