Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta y-a-t'il från svenska till franska

Översätt y-a-t\'il till andra språk